Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Mijn Digitale Zaak

Wij helpen je digitaler te werken!

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom ondersteunt Mijn Digitale Zaak ondernemers die digitaler willen gaan werken.

Op deze website brengt MKB-Nederland het digitaliseringsaanbod in kaart en ontsluit dat helder en overzichtelijk voor wie ermee aan de slag wil. De digitaliseringspartners vind je onder Aanbieders. Daar kun je aan de hand van categorieën en filters gemakkelijk zoeken in het aanbod en kijken welke leverancier bij jou past.

[Update 25 mei 2023] Let op: De subsidie is overtekend
Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Op de website van RVO lees je wat de gevolgen zijn van deze budgetovertekening.

[Update december 2023]
De pilot Mijn Digitale Zaak die in 2022-2023 heeft gelopen is afgerond en geëvalueerd. De pilot stond onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en bij de uitvoering is samengewerkt tussen MKB-Nederland, Inretail, RVO en KVK. Meer dan 56.000 ondernemers hebben mijndigitalezaak.nl bezocht, de digiscan is ruim 7.100 keer ingevuld en 816 ondernemers hebben subsidie ontvangen. Ongeveer 600 IT-bedrijven hebben de bij het aanbod behorende leveranciersdatabase gevuld. De resultaten van de evaluatie worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en door het Ministerie van Economische Zaken meegenomen bij het formuleren van digitaliseringsbeleid voor het MKB.