Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Mijn Digitale Zaak

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom is MKB-Nederland in 2022 samen met partners het initiatief Mijn Digitale Zaak gestart, om mkb-ondernemers te helpen digitaliseren. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van ICT-partners die ondernemers hierbij kunnen helpen.

[Update december 2023]
De pilot Mijn Digitale Zaak die in 2022-2023 heeft gelopen is afgerond en geëvalueerd. De pilot stond onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en bij de uitvoering is samengewerkt tussen MKB-Nederland, Inretail, RVO en KVK. Meer dan 56.000 ondernemers hebben mijndigitalezaak.nl bezocht, de digiscan is ruim 7.100 keer ingevuld en 816 ondernemers hebben subsidie ontvangen. Ongeveer 600 IT-bedrijven hebben de bij het aanbod behorende leveranciersdatabase gevuld. De resultaten van de evaluatie worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en door het Ministerie van Economische Zaken meegenomen bij het formuleren van digitaliseringsbeleid voor het MKB.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden als digitaliseringspartner. Het overzicht wordt niet meer bijgewerkt.

[Update 25 mei 2023] Let op: De subsidie is overtekend
Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Op de website van RVO lees je wat de gevolgen zijn van deze budgetovertekening.

Kijk voor meer informatie over de subsidie op de website van RVO