Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland

Over ons

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom zijn vijf partijen het initiatief gestart om mkb-ondernemers te ondersteunen.

[Update december 2023]
De pilot Mijn Digitale Zaak die in 2022-2023 heeft gelopen is afgerond en geëvalueerd. De pilot stond onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en bij de uitvoering is samengewerkt tussen MKB-Nederland, Inretail, RVO en KVK. Meer dan 56.000 ondernemers hebben mijndigitalezaak.nl bezocht, de digiscan is ruim 7.100 keer ingevuld en 816 ondernemers hebben subsidie ontvangen. Ongeveer 600 IT-bedrijven hebben de bij het aanbod behorende leveranciersdatabase gevuld. De resultaten van de evaluatie worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en door het Ministerie van Economische Zaken meegenomen bij het formuleren van digitaliseringsbeleid voor het MKB.

 

ministerie van ezk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Voor Mijn Digitale Zaak is EZK opdrachtgever en financier.

kvk

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema’s op ondernemersgebied. Voor Mijn Digitale Zaak verzorgt KVK de digitaliseringsscan en de telefonische adviesdienst. Deze passen bij de taak om ondernemers voor te lichten over innovatie en van een persoonlijk advies te voorzien.

mkb-nederland

MKB-Nederland is de koepel van brancheorganisaties en zet zich in voor een kansrijk ondernemersklimaat. Voor Mijn Digitale Zaak brengt MKB-Nederland vraag en aanbod van digitaliseringsoplossingen bij elkaar. Op die manier wordt het voor de ondernemer zo gemakkelijk mogelijk gemaakt te digitaliseren en te ondernemen.

rvo
RVO helpt ondernemende Nederlanders vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Samen met onze partners maken we Nederland economisch sterker en duurzamer. Voor Mijn Digitale Zaak is RVO de uitvoeringsorganisatie van de investeringssubsidie. Zij neemt de aanvragen in behandeling, beoordeelt en keert uit.

inretail

INretail is de brancheorganisatie voor de retail non-food en maakt ondernemen makkelijker voor alle ondernemers met een (web)winkel. Voor Mijn Digitale Zaak heeft INretail de routekaart tot stand gebracht, waarin de voor de sector belangrijkste digitaliseringsoplossingen zijn geplot naar bedrijfsproces en niveau.